[វីដេអូ] Ep.52 ប្រធានបទ៖ មូលហេតុដែលធ្វើឲ្យធ្មេញមានពណ៌លឿង

បច្ចុប្បន្ននេះការប្រាស្រ័យទំនាក់ទំនងគ្នាគឺមានសារ:សំខាន់ ដូចនេះការថែទាំធ្មេញសស្អាតគឺរំលេចចេញនូវស្នាមញញឹមដ៏ស្រស់ស្អាត។ដូចនេះសូមថែរក្សាធ្មេញអ្នក កាលណាធ្មេញពណ៌លឿងនាំឲ្យបាត់បង់ទំនុកចិត្តពេលញញឹម និងនិយាយទៅកាន់នរណាម្នាក់។

 
[វីដេអូ] Ep.52 ប្រធានបទ៖ មូលហេតុដែលធ្វើឲ្យធ្មេញមានពណ៌លឿង

១. តើមូលហេតុអ្វីខ្លះបានជាធ្មេញមានពណ៌លឿង?
មូលហេតុដែលធ្វើឲ្យធ្មេញស្រអាប់ឬមានពណ៌លឿង គឺមានកត្តាចំនួន៤ គឺ៖
-   កត្តាចំណីអាហារ
-  ការពិសារបារី
-  កត្តាហ្សែន
-  កត្តាអាយុ
២ បើសិនជាមានធ្មេញលឿង តើមានវីធីសាស្ត្រណាដើម្បីព្យាបាល?
បើមានធ្មេញពណ៌លឿងស្រអាប់ ឬមិនពេញចិត្តនៅពណ៌ធ្មេញ គឺមានវីធីសាស្ត្រមួយចំនួនមានដូចជា៖ 
-  ជ្រើសរើសថ្នាំដុសធ្មេញ
-  អាចមកទទួលសេវាកម្មធ្វើឲ្យធ្មេញសនៅតាមបណ្តាលគ្លីនិចនានា
-  សម្អាតធ្មេញឲ្យបានត្រឹមត្រូវ និងបន្ទាប់ពីញុំាអាហាររួច
-  ជៀសវាងអាហារនិងភេសជ្ជៈមួយចំនួនដែលមានជាតិពណ៌ដិត ឬគ្រឿង
-  ញុំាទឹកបន្ទាប់ពីញុំាអាហាររួច។

សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម៖