[វីដេអូ] Ep.54 ប្រធានបទ៖ បញ្ហាស្រៀវធ្មេញ

បញ្ហាធ្មេញស្រៀវ គឺជាការមានអារម្មណ៍ឈឺចាប់ ឬក៏មានអារម្មណ៍មិនទាន់មានផាសុខភាពទាល់តែសោះចំពោះធ្មេញនៅពេលញុំាអ្វីមួយមានអារម្មណ៍ថាឈឺ ។

 
[វីដេអូ] Ep.54 ប្រធានបទ៖ បញ្ហាស្រៀវធ្មេញ

កត្តាមួយចំនួនដែលនាំឲ្យស្រាវធ្មេញមានដូចជា ៖

- ដុសធ្មេញដោយប្រើកម្លាំងខ្លាំងពេក

- អញ្ចាញសឹក

- មានជំងឺអញ្ចាញធ្មេញ

- សង្កៀតធ្មេញជាញឹកញាប់

- ប្រើប្រាស់ថ្នាំដុសធ្មេញដែលគ្មានគុណភាព

- ប្រើប្រាស់ថ្នាំខ្ពុរមាត់ដែលមិនល្អ

- បរិភោគអាហារដែលមានជាតិអាស៊ីតខ្ពស់ ឬក៏អាចបណ្តាលមកពីការព្យាបាលធ្មេញរបស់ទន្តបណ្ឌិត មិនបានល្អ ។

ចំពោះរោគសញ្ញានៃជំងឺធ្មេញស្រៀវដឹងបាននៅពេលអ្នកមានការឈឺចាប់ ឬក៏មានអារម្មណ៍ថាស្រៀវ ក្នុងពេលដែលលោកអ្នកញុំា ឬធ្វើអ្វីមួយ ។ សកម្មភាពទាំងនោះ មានដូចជាការពិសាភេសជ្ជៈ ឬអាហារដែល ត្រជាក់ ក្តៅ ឬ ផ្អែមជាដើម៕


សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម៖